Optymalizacja procesów

Ośrodek Enterprise Europe Network organizuje specjalistyczne warsztaty budowania potencjału w zakresie innowacji i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach dla firm reprezentujących kluczowe branże dla rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Warsztaty nakierowane są na zmiany czynników produkcji w oparciu o metody i techniki służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w przedsiębiorstwie w oparciu o metodykę KAIZEN/ LEAN, jednej z podstawowych koncepcji zarządzania. KAIZEN opiera się na ciągłym doskonaleniu wykonywanej pracy, własnej wydajności zarówno przez członków kierownictwa jak i pracowników. Optymalizacja poprzez KAIZEN uczy wykorzystywać istniejące zasoby w przedsiębiorstwie, aby tworzyć w przedsiębiorstwie optymalne warunki do implementowania i wdrażania innowacji, co znacznie poprawia konkurencyjność firm.

Zakres tematyczny:

Część I:

 • co znaczy koncepcja Lean Management
 • jakie są rodzaje strat w procesie produkcyjnym
 • jakie są rodzaje strat dotyczące maszyn i urządzeń oraz wskaźnik OEE
 • przegląd najważniejszych narzędzi Lean
  • 5S
  • SMED
  • TPM
  • Mapowanie strumienia wartości
  • Filozofia Kaizen
  • Dostawy na zasadach „just in time”

Część II:
Wizyta w zakładzie – audyt pod kątem 8 praktyk, tj

 • organizacja miejsca pracy na zasadach 5S
 • wizualizacja mierzonych osiągnięć
 • praca zespołowa
 • ukierunkowanie na doskonalenie
 • redukcja czasów przezbrojeń
 • samodzielne przeglądy

Część III:
Podsumowanie

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing