Ocena zarządzania innowacjami

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  zaprasza firmy do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy innowacyjności firmy metodą IMP3rove.

IMP3rove to uznane przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędzie badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.

IMP3rove to narzędzie pozwalające właścicielom i menadżerom na zanalizowanie zarządzania innowacjami w firmie i zidentyfikowanie słabych i mocnych stron w 5 najważniejszych obszarach takich jak:

  • STRATEGIA INNOWACJI,
  • ORGANIZACJA I KULTURA INNOWACJI,
  • ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA INNOWACJI (proces od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek),
  • CZYNNIKI KLUCZOWE (zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą, projektami),
  • SUKCES WDRAŻANIA INNOWACJI

Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzane analizy w zakresie zarządzania innowacjami w firmie. Na jej podstawie generowany jest raport innowacyjności przedsiębiorstwa, który firma może wykorzystać podczas ubiegania się o finansowanie w programach krajowych lub międzynarodowych. Ponadto analiza daje możliwość porównania konkurencyjności firmy na tle innych firm, uzyskania informacji dotyczących obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami.

Nadzór nad narzędziem IMP3rove sprawuje Komisja Europejska, a jego zasięg obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE i świata.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, został akredytowany przez Komisję Europejską do prowadzania analiz innowacyjności firm metodą IMP3rove. Koszt usługi jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem analizy innowacyjności firmy- IMP3rove zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej tel: 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl

 

ulotka Imp3rove_SIPH

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing