SME Feedback

SME Feedback to inicjatywa Komisji Europejskiej utworzona z myślą o przedsiębiorcach, która umożliwia przedsiębiorstwom zgłaszanie do Brukseli – za pośrednictwem Ośrodków Enterprise Europe Network –problemów związanych z funkcjonowaniem na europejskim rynku, czy błędnym interpretowaniem prawa unijnego.

Jeśli spotkali się Państwo z:

– Błędną interpretacją przepisów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej

– Przepisami utrudniającymi funkcjonowanie firm
– Niezgodnymi z prawem unijnym procedurami celnymi
– Nieprawidłowościami związanymi z pozyskaniem środków pochodzących z funduszy unijnych
– Utrudnieniami w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej

… prosimy o wypełnienie poniższego formularza!

Formularz SME Feedback>>>

Konsultanci Ośrodka Enterprise Europe Network przekazują informacje pozyskane od przedsiębiorców do Komisji Europejskiej. W ten sposób możecie się Państwo przyczynić do zmian przepisów, usunięcia barier biurokratycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli na rynku UE.

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing