Rynki zagraniczne

Świętokrzyski Klub Eksportera
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej mając na względzie rosnące potrzeby i wyzwania stojące przed regionalnymi przedsiębiorcami, zaprasza do uczestnictwa w nowym przedsięwzięciu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB EKSPORTERA”. W ramach tej propozycji planowane jest wsparcie regionalnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz internacjonalizacji i poszerzania rynków zbytu. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy i umiejętności wspierających proces ekspansji na rynki zagraniczne m. in. poprzez dobór właściwych narzędzi i metod wykorzystywanych w budowaniu skutecznej oferty na rynki międzynarodowe, wybór optymalnych kanałów dystrybucji oraz aspekty prawne prowadzenia międzynarodowej działalności.
Pierwszym etapem jest przeprowadzenie analizy potrzeb, w celu identyfikacji obszarów, w których występują problemy negatywnie wpływające na działalność eksportową regionalnych przedsiębiorstw.
Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do tworzenia atrakcyjnej i adekwatnej do potrzeb oferty wsparcia eksportu proponowanej przez nasz ośrodek. Do współpracy chcielibyśmy szczególnie zaprosić kadrę działu eksportu oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Więcej na stronie: https://een.siph.com.pl/2016/07/01/swietokrzyski-klub-eksportera/

Internetowa baza taryf celnych
Baza danych zawiera wszelkie środki związane z ustawodawstwem taryfowym, handlowym i rolnym, istotne podczas eksportowania i importowania towarów z i do Unii Europejskiej.

Baza dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl

Punkt informacyjny IPR ASEAN dla MŚP
Poprzez udostępnianie bezpłatnych informacji i usług, punkt informacyjny IPR ASEAN dla MŚP pomaga unijnym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) chronić, a także egzekwować prawa własności intelektualnej (IP) w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Szczegóły na stronie: http://www.ipr-hub.eu/

Eksport poza Unię Europejską
Komisja Europejska udostępniła dla przedsiębiorców stronę internetową MARKET ACCESS DATABASE, na której znaleźć można informacje na temat wymogów odnośnie importu do krajów poza unijnych.

Baza dostępna jest na stronie http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Portal internacjonalizacji dla MŚP
Dyrekcja Generalna ds. przedsiębiorstw i przemysłu uruchomiła portal, który oferuje praktyczną pomoc dla firm z Europy planujących prowadzenie biznesu poza Unią Europejską. Portal zawiera bazy usług wsparcia i instytucji które mogą być pomocne w rozpoczęciu biznesu w nowym kraju oraz linki do innych wspieranych przez UE źródeł pomocy.

Szczegóły https://webgate.ec.europa.eu/smeip/

Branżowe programy promocji (wersje z 4 stycznia 2017r)

Sprzęt medyczny>>>

Maszyny i urządzenia>>>

IT/ICT>>>

Biotechnologia i Farmaceutyka>>>

Moda Polska>>>

Kosmetyki>>>

Budowa i wykańczanie budowli>>>

Jachty i łodzie>>>

Meble>>>

Polskie specjalności żywnościowe>>>

Sektor usług prozdrowotnych>>>

Części samochodowe i lotnicze>>>

 

Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców

Publikacja Ministerstwa Rozwoju o najważniejszych dostępnych instrumentach wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

„Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców”>>>

 

MAPA RYNKÓW EKSPORTOWYCH

Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, wybrane zostały te, z którymi polskie firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

Mapa dostępna na stronie http://www.mapa.kuke.com.pl/

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing