EIC ACCELERATOR

EIC ACCELERATOR  – HORYZONT EUROPA dla BIZNESU

EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit oraz small mid-caps (przedsiębiorstwa zatrudniające do 499 pracowników).

Jest to instrument dedykowany pojedynczym podmiotom z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5. poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – przeprowadzona weryfikacja technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

2 RODZAJE APLIKACJI:

Accelerator Open: Nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.

Accelerator Challenge: Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii. 

W 2023 r. takimi wyzwaniami  są:

 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services.

CO OFERUJE PROGRAM EIC ACCELERATOR

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:

 1. grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln Euro – 70% kosztów kwalifikowalnych. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8

 i/lub

 1. komponentu inwestycyjnego –  finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwoty. Finansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.

Czas trwania projektu innowacyjnego od TRL 5/6 do TRL 8 wynosi od 12 do 24 miesięcy.

Przedsiębiorstwo może ubiegać się o jeden z następujących rodzajów finansowania: Blended Finance, Grant Only lub Grant First.

Profil wniosku i odpowiadające mu działania powinny być dobrze uzasadnione dla wybranego rodzaju finansowania.

Small mid-caps mogą aplikować wyłącznie o wsparcie kapitałowe.

PROCES APLIKACJI 

ETAP 1. Krótki wniosek (short application), który obejmuje:

 • Formularz interaktywny (ok. 5-stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów),
 • Video pitch (3 minuty).

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza indywidualnie 4 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku (GO/NO GO).

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji (full application).

ETAP 2. Przygotowanie długiego wniosku (full application).

Podczas przygotowania tego wniosku MŚP mogą skorzystać z usług dedykowanego Business Coacha, który skonsultuje wniosek i pomysł. Z usług coacha będzie można korzystać przez 3 dni.

ETAP 3. Złożenie długiego wniosku (full application) przed jednym z terminów (tzw. cut-off dates).  

Ocena wniosku trwa ok. 6 tygodni. Wniosek jest oceniany indywidualnie przez 3 ekspertów.

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca jest zaproszony do IV etapu.

ETAP 4. Panel z jury. Jury składa się z 5-6 ekspertów wyróżniających się doświadczeniem w różnych dziedzinach jako przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą innowacyjne przedsiębiorstwa na skalę europejską lub globalną, inwestorzy (banki, venture capital, aniołowie biznesu, itp.) oraz eksperci zaangażowani w ekosystemy innowacji.

Panel odbywa się w Brukseli albo online.

Panel trwa maks. 40 min i zawiera:

 • 10-minutową prezentację (pitchdeck), którą MŚP złożyło na 3. etapie wniosku.
 • 30-minutową sesję pytań i odpowiedzi.

Jeśli wniosek nie zostanie rekomendowany do finansowania, jury zarekomenduje, czy:
A. propozycja ma potencjał, do ponownego aplikowania, jeśli zostaną wprowadzone konkretne ukierunkowane ulepszenia. W takim przypadku jest możliwość ponownego przesłania aplikacji ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Takie konkretne ponowne przesłanie będzie dozwolone tylko raz.

B. Propozycja otrzyma Seal of Excellence (Pieczęć Doskonałości), aby ułatwić finansowanie z alternatywnych źródeł finansowania i dostęp do usług EIC Business Acceleration Services.
Polskie przedsiębiorstwa, które otrzymają Seal of Excellence mają możliwość aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 2.9 Seal of Excellence programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którym zarządza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa programu EIC ACCELERATOR https://accelerator.eismea.eu/
European Innovation Council https://eic.ec.europa.eu/index_en
EIC Accelerator Guide for Applicants https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Guide%20for%20Applicants_V1.8_0.pdf
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/innowacyjna-europa/eic
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju https://www.gov.pl/web/ncbr

Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również  bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej realizuje projekt #EEN2EIC, który ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu aplikacji do programu EIC Accelerator. Zapraszamy przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego zainteresowane złożeniem wniosku w ramach EIC Accelerator do kontaktu z Ośrodkiem.

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing