Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

logo_siph_1000x485px

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działającą w Województwie Świętokrzyskim. Na rynku funkcjonuje od 1990 roku. Obecnie zrzesza ponad 150 firm, które zatrudniają ogółem ok. 14 tys. osób.

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa powstała w wyniku naturalnego dążenia przedsiębiorców do łączenia się w celu stworzenia przedstawicielstwa reprezentującego ich interesy m.in. poprzez:

 • oddziaływanie na władze państwowe i regionalne w celu stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw,
 • nawiązywanie kontaktów gospodarczych,
 • zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przydatnych w działalności gospodarczej,
 • prowadzenie szkoleń i treningów zawodowych,
 • organizowanie spotkań ludzi biznesu.

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa prowadzi swoją działalność w oparciu o trzy zasadnicze wartości:

 • demokracja,
 • apolityczność,
 • niezależność od władz.

Realizując w praktyce zasadę demokracji Staropolska Izba Przemysłwo-Handlowa utworzyła Radę Dyrektorów, która jest forum służącym do wypracowywania stanowiska członków Izby wobec ważnych problemów gospodarczych regionu oraz umożliwiającym kontakty wzajemne i integrację członków Izby.

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa świadczy usługi m.in. w obszarach:

 • kojarzenia partnerów,
 • legalizacji dokumentów handlowych,
 • doradztwa i szkoleń,
 • informacji gospodarczej,
 • działalności lobbingowej.

Od 1996 roku Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa należy do krajowej sieci ośrodków świadczących usługi rozwojowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw: początkowo była to sieć Krajowego Systemu Usług, a od roku 2017 jest to sieć podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Celem sieci jest podniesienie konkurencyjności polskich MŚP poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom z regionu Świętokrzyskiego funkcjonowanie na Jednolitym Rynku Europejskim Izba prowadzi w swoich strukturach Ośrodek Enterprise Europe Network – przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

www.siph.com.pl

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing