Kontakt

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce
www.een.siph.com.pl www.een.net.pl

Tel i fax: +48 41 368 02 78
e-mail: een@siph.com.pl


Dorota Tekieli-Bisińska
Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Manager Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
e-mail: d_bisinska@siph.com.pl
Zarządzanie projektem, dobór źródeł finansowania, przedsiębiorczość, innowacje, transfer wiedzy, digitalizacja, projekty międzynarodowe, analiza zarządzania innowacjami IMP3rove.

Sylwia Zieja

Sylwia Zieja
Główny Specjalista
Senior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
e-mail: s_zieja@siph.com.pl

Internacjonalizacja, spotkania biznesowe, międzynarodowa baza ofert współpracy, HORYZONT EUROPA, analiza zarządzania innowacjami IMP3rove. Promocja i publikacje.


Marta Pawłowska

Marta Pawłowska
Główny Specjalista
Senior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
m_pawlowska@siph.com.pl

Badania, rozwój, transfer technologii i innowacje, optymalizacja procesów.


Emilia Sutowicz

Emilia Sutowicz
Główny Specjalista
Senior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
e_sutowicz@siph.com.pl

Międzynarodowa baza ofert współpracy, dostęp do finansowania- programy krajowe, transfer wiedzy, współpraca nauki z biznesem, SME Feedback.


DLasockaDorota Lasocka
Główny Specjalista
Senior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
d_lasocka@siph.com.pl

Międzynarodowa baza ofert współpracy, internacjonalizacja firm. Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorstw, współpraca z partnerami zagranicznymi, SME Feedback.

Aneta Malinowska
Specjalista
Junior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
a_malinowska@siph.com.pl

Usługi informacyjne. Komunikacja i promocja.

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing