Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Enterprise Europe Network to sieć, w której skupione są izby gospodarcze, centra transferu technologii, instytuty badawcze oraz agencje rozwoju, które współpracują ze sobą pod kierownictwem Komisji Europejskiej.

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji -CIP, w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 działała w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – COSME, zaś obecnie działa w ramach programu Single Market Programme (SMP).

Na terenie Polski działa 30 wyspecjalizowanych ośrodków Enterprise Europe Network skupionych w ramach 4 konsorcjów, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie województwa:

  1. Enterprise Europe Network – South Poland– 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Strona internetowa konsorcjum www.een.net.pl
  2. Enterprise Europe Network – Central Poland – 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum www.een.org.pl
  3. Enterprise Europe Network – East Poland – 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju. Strona internetowa konsorcjum https://een-polskawschodnia.pl/
  4. Enterprise Europe Network – West Poland– 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum www.westpoland.pl

Działania Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej:

Wyszukiwanie partnerów biznesowych i pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą

między innymi poprzez bazę międzynarodowych ofert współpracy Partnership Opportunities Database.

Zobacz więcej

Organizacja udziału polskich firm w imprezach kooperacyjnych (międzynarodowe spotkania biznesowe i misje gospodarcze)

Spotkania biznesowe to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych. Dobór partnerów i aranżacja spotkań jest dokonywane na podstawie wcześniejszych zgłoszeń przez Ośrodek Enterprise Europe Network.

Zobacz więcej

Wsparcie doradcze w zakresie doboru źródeł finansowania

zarówno w zakresie projektów inwestycyjnych, B+R, jak i związanych z podnoszeniem kompetencji.

Zobacz więcej

Analiza zarządzania innowacjami w firmie zgodnie z metodyką IMP3rove

to uznany przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji system oceny poziomu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, posiada licencję do przeprowadzania analizy IMP3rove.

Zobacz więcej

Udostępnianie publikacji dla przedsiębiorców:

Newsletter Ośrodka EEN przy SIPH, publikacje związane z przedsiębiorczością, rynkami zagranicznymi, innowacjami oraz raporty.

Zobacz więcej

Optymalizacja procesów zarządzania w firmie

– Usługa nakierowana na zmiany czynników produkcji w oparciu o metody i techniki służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w przedsiębiorstwie w oparciu o metodykę KAIZEN/LEAN, jednej z podstawowych koncepcji zarządzania

Zobacz więcej

Transfer wiedzy- wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

województwa świętokrzyskiego poprzez wzmocnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy pracownikami uczelni i pracownikami przedsiębiorstw.

Zobacz więcej

Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji

z tematyki związanej z internacjonalizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie UE, a w szczególności rynków zagranicznych, delegowania pracowników, oznaczenia ce, możliwości finansowania działalności gospodarczej, regulacji unijnych, własności intelektualnej, programów badawczych i inwestycyjnych, programu HORYZONT 2020.

Zobacz więcej

Usługi informacyjne w zakresie Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020,

ze szczególnym uwzględnieniem programu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw EIC Accelerator.

Zobacz więcej

Informowanie o nowych inicjatywach Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorstw

– wspieramy udział europejskich przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Poprzez inicjatywę SME Feedback, która ma na celu zbieranie opinii obywateli i przedsiębiorców na temat polityki Unii i Funkcjonowania Jednolitego Rynku, zbierane są informacje, które pomagają w tworzeniu i udoskonalaniu polityki UE w jej poszczególnych dziedzinach.

Zobacz więcej

Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa. Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu The Single Market Programme (SMP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing