9 października 2019

Zachęcamy firmy szkoleniowe do rejestracji w bazie usług rozwojowych

Od 2017 roku działa Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych zintegrowany z ogólnopolską Bazą Usług Rozwojowych (BUR), dzięki któremu usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, takie jak szkolenia, kursy, doradztwo, studia podyplomowe, mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie na usługi jednostek szkoleniowo- doradczych zarejestrowane w BUR.

Zachęcamy firmy szkoleniowo- doradcze z województwa świętokrzyskiego do rejestracji w BUR i świadczenia dofinansowanych usług rozwojowych.

Jakie korzyści płyną dla Państwa z rejestracji w bazie?

– uczestnictwo w grupie najlepszych firm z branży – co wpłynie na wyższą konkurencyjność Państwa firmy,
– skorzystanie z możliwości profesjonalnej, efektywnej promocji i możliwość zwiększenia potencjalnej grupy klientów, co przełoży się na zwiększenie wpływów,
– potwierdzoną przez prestiżową instytucję rządową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendację jakości usług oferowanych przez Państwa firmę,
– ułatwiony dostęp do oferty usług świadczonych przez Państwa firmę,
– możliwość weryfikacji oczekiwań Państwa klientów, co pozwala na przygotowanie oferty usług zgodnie z ich oczekiwaniami,
– możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem z funduszy europejskich

Czym jest baza Usług Rozwojowych?  

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Baza zawiera szczegółowe informacje o usługodawcach oraz ich ofertach. Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Najważniejszą cechą Bazy z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Na wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców za pośrednictwem Bazy w skali kraju przeznaczono, prawie 400 mln euro.  

Jak zarejestrować się w Bazie?

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i wymaga wypełnienia interaktywnego formularza Karty Podmiotu. Po utworzeniu profilu podmiotu, instytucja szkoleniowa ma możliwość zamieszczania w Bazie swojej oferty. Oferta zamieszczana jest w systemie na zunifikowanym formularzu (karta usługi)- więcej informacji: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kontakt

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna.

Firmy, instytucje i jednostki szkoleniowo-doradcze z całego województwa świętokrzyskiego zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami, udzielamy informacji na temat bazy BUR i możliwości rejestracji w bazie.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – 25-002 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 53
tel. 41 368 02 78,
e-mail: bp.bur@siph.com.pl

Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) BUR–Starachowice 27-200, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,
tel: +48 500 053 742,
e-mail: star.bur@siph.com.pl

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing