Optymalizacja procesów

Usługa nakierowana na zmiany czynników produkcji w oparciu o metody i techniki służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w przedsiębiorstwie w oparciu o metodykę KAIZEN/ LEAN, jednej z podstawowych koncepcji zarządzania. KAIZEN opiera się na ciągłym doskonaleniu wykonywanej pracy, własnej wydajności zarówno przez członków kierownictwa jak i pracowników. Optymalizacja poprzez KAIZEN uczy wykorzystywać istniejące zasoby w przedsiębiorstwie, aby tworzyć w przedsiębiorstwie optymalne warunki do implementowania i wdrażania innowacji, co znacznie poprawia konkurencyjność firm.

Zakres usługi

  1. Diagnoza stanu istniejącego, identyfikacja obszarów wymagających działań optymalizacyjnych, wybór obszaru podlegającego optymalizacji w ramach usługi.
  2. Opracowanie Planu Wdrażania Działań Optymalizacyjnych i jego przekazanie oraz prezentacja zarządowi przedsiębiorstwa.
  3. Procesy wdrażania optymalizacji w wybranym obszarze działalności firmy.
  4. Podsumowanie realizacji usługi – działania sprawdzające i korygujące proces wdrażania działań optymalizujących w przedsiębiorstwie.
bottom