SME Feedback

SME Feedback to inicjatywa Komisji Europejskiej utworzona z myślą o przedsiębiorcach, która umożliwia przedsiębiorstwom zgłaszanie do Brukseli – za pośrednictwem Ośrodków Enterprise Europe Network –problemów związanych z funkcjonowaniem na europejskim rynku, czy błędnym interpretowaniem prawa unijnego.

Jeśli spotkali się Państwo z:

– Błędną interpretacją przepisów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej

– Przepisami utrudniającymi funkcjonowanie firm
– Niezgodnymi z prawem unijnym procedurami celnymi
– Nieprawidłowościami związanymi z pozyskaniem środków pochodzących z funduszy unijnych
– Utrudnieniami w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej

… prosimy o wypełnienie poniższego formularza!

Formularz SME Feedback>>>

Konsultanci Ośrodka Enterprise Europe Network przekazują informacje pozyskane od przedsiębiorców do Komisji Europejskiej. W ten sposób możecie się Państwo przyczynić do zmian przepisów, usunięcia barier biurokratycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli na rynku UE.

bottom