Najnowsze aktualności

7 grudnia 2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP (dla projektów realizowanych w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną). Przedmiot konkursu, w tym [...]

24 listopada 2016

Prezentacja najnowszych trendów i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle podczas Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej przyciągnęła liczną grupę przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki. Forum zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się 23 [...]

18 listopada 2016

Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz administracji do udziału w Regionalnym Forum Branży Metalowo-Odlewniczej organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP. Forum odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce,ul. [...]

10 listopada 2016

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw  2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014”, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w godz. 9.30 – 15.00 w Centrum Biznesu Hotel Kongresowy, Al. [...]

7 listopada 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie zapraszam do udziału w seminariach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne przy PARP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: „System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców”, [...]