Najnowsze aktualności

9 lutego 2017

Informujemy w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, że w dniach od 13 do 15 lutego 2017 r.  przebywać będzie w Polsce delegacja tunezyjskich przedsiębiorców zorganizowana przez Tunezyjskie Centrum Promocji Eksportu – CEPEX. Delegacja składa się z ponad 20 przedstawicieli tunezyjskich firm reprezentujących sektor rolno-spożywczy, przetwórstwo i [...]

8 lutego 2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany „INNOWATOR”, na którym zaprezentowana zostanie „Oferta współpracy nauki z biznesem– możliwości wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2017 roku w Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, [...]

8 lutego 2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej zaprasza na  spotkanie informacyjne: „Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na otwarcie własnej firmy”. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości i zasady otrzymywania dotacji i pożyczek w ramach programów operacyjnych. Szczegółowo omówione zostaną [...]

7 lutego 2017

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad przygotowaniem przepisów, które przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednym z rozważanych przez nas rozwiązań jest wprowadzenie możliwości załatwiania sprawy w urzędzie poprzez umowę administracyjną. Zwracamy się [...]

6 lutego 2017

Na pierwszy konkurs dla MŚP w ramach Instrumentu MŚP – faza 2 w 2017 roku wpłynęło 1534 wnioski  z 37 krajów, głównie z Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Polskie firmy złożyły 25 wniosków. Największa ilość wniosków dotyczyła tematyki ICT (320 wniosków), zdrowia i biotechnologii (237), energii (171), transportu, czy ekoinnowacji. [...]