Najnowsze aktualności

19 maja 2017

Wręczenie statuetek NOVATOR 2016 odbyło się podczas gali 18 maja 2017 roku w Muzeum Narodowym – dawnym pałacu biskupów krakowskich w Kielcach. Grono Novatorów powiększyło się o ośmiu laureatów. W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” nagrodę zdobyła firma Delfin Sp. z o.o. Kielce za hybrydowy separator węglowodorów Delfin HD-H . Urządzenie jest [...]

19 maja 2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na szkolenie pn. „Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dla baraży budowlanej – aspekty prawne i praktyczne wskazówki”. Szkolenie odbędzie się w [...]

19 maja 2017

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2017 roku w Best Western Grand Hotel ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce Sala Kasztanowa, 1 piętro w [...]

19 maja 2017

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników były tematem szkolenia, które odbyło się 16 maja 2017 w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH w ramach inicjatywy „Świętokrzyski Klub Eksportera”. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele firm z [...]

18 maja 2017

Już od 24 maja przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach Pilotażu Granty dla „Seal of excellence”. Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of excellence (tzw. pieczęć [...]