Najnowsze aktualności

12 lipca 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach [...]

11 lipca 2019

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków, ujęte w programie prac dla działania przygotowawczego w zakresie badań nad obronnością (PADR) na rok 2019. Program został powołany jako jeden z programów pilotażowych Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) i stanowi instrument finansowania badań w celu zwiększenia integracji [...]

10 lipca 2019

Do 29 sierpnia 2019 trwa nabór wniosków do konkursu w ramach Poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Konkurs jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze województw Polski Wschodniej. Jest zachętą do współpracy między podmiotami. Celem konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez [...]

8 lipca 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór firm zainteresowanych pozyskaniem stażystów/praktykantów w ramach projektu „Dobór praktyk i staży do potrzeb przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest dobór form praktyk i staży do potrzeb przedsiębiorstwa. Co zyskasz przyjmując stażystów? kształtowanie potencjalnych pracowników [...]

5 lipca 2019

Blisko 30 przedstawicieli regionalnych firm uczestniczyło w szkoleniu, które zorganizował Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 27 czerwca 2019 roku. Szkolenie poświęcone było zagadnieniom i przepisom prawnym związanym ze świadczeniem usług i delegowaniem pracowników. 5 firm skorzystało [...]