Najnowsze aktualności

18 maja 2017

Już od 24 maja przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach Pilotażu Granty dla „Seal of excellence”. Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of excellence (tzw. pieczęć [...]

18 maja 2017

Cel: Poprawa możliwości kształcenia i zatrudnienia ludzi młodych Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-25 lat Wysokość dofinansowania: od 300.000 do 1.000.000 EUR.   Fundacja VELUX, która od lat, wspiera finansowo działania naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii i na arenie międzynarodowej, zaprasza do składania wniosków [...]

17 maja 2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera zaprasza świętokrzyskich przedsiębiorców na pierwsze z cyklu szkolenie eksportowe pn. „Jak prawidłowo zawierać transakcje eksportowe? Bezpieczne zawieranie transakcji eksportowych” Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w [...]

17 maja 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Rady Biznesu Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (16+1) oraz Investment Development Agency of Latvia (LIAA) do wzięcia udziału w Spotkaniu instytucji otoczenia biznesu z Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (16+1), które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 19-21 czerwca [...]

15 maja 2017

W imieniu Grecko-Polskiego Związku Przemysłu i Inwestycji zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu Turystyki, który odbędzie się w Salonikach, na głównym rynku tj. Placu Arystotelesa w dniach od 26 do 28 maja. W związku z ciągle rozwijającym się rynkiem turystycznym w Grecji, zachęcamy zwłaszcza przedstawicieli biur turystycznych i [...]