30 czerwca 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Programu Inteligentny Rozwój. Termin konkursu: od 30.06.2016 do 29.07.2016 Wsparcie udzielane jest na realizację...

22 czerwca 2016

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej zaprasza na cykl spotkań informacyjnych „Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na otwarcie własnej firmy”. Spotkania odbędą się w pięciu terminach: • 24 czerwca 2016 r. w Końskich (sala Powiatowego Urzędu Pracy), ul. Staszica...

17 czerwca 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  zaprasza firmy z województwa świętokrzyskiego planujące ubieganie się o dofinansowanie w programach regionalnych i krajowych lub w postępowaniach przetargowych do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy zarządzania innowacjami metodą IMP3rove. IMP3rove to uznane...

10 czerwca 2016

W dniu 21 czerwca 2016, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje w Kielcach spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wdrażanie innowacji przez MŚP ". W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski...

10 czerwca 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej uprzejmie informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla dużych przedsiębiorstw. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty  inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego...