Najnowsze aktualności

18 kwietnia 2016

Przygotowanie skutecznej strategii eksportowej było tematyką szkolenia, które odbyło się 15 kwietnia br. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele firm z województwa świętokrzyskiego zaangażowanych w działania eksportowe. Szkolenie zorganizował Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. W trakcie [...]

14 kwietnia 2016

Od 29 marca do 31 maja 2016 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie [...]

13 kwietnia 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w kolejnej misji szkoleniowej dla menedżerów firm do Japonii, finansowanej przez Komisję Europejską 5-day World Class Manufacturing training mission (WCM). EU-Japan Centre prowadzi nabór uczestników misji. 5-dniowa misja szkoleniowa do Japonii [...]

12 kwietnia 2016

Do 29 kwietnia Ministerstwo Rozwoju przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.   Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub [...]

12 kwietnia 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Hanldowej zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych, które odbędą się 14 czerwca 2016 przy okazji 9. Międzynarodowych targów INTARG w nowopowstałym Centrum Kongresowym w Katowicach. Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – to wystawa [...]