Najnowsze aktualności

8 lipca 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych IV INDUMEET SUBCONTRACTING MEETINGS, które odbędą się w dniach 25-26 października 2016 w Madrycie. Organizatorem wydarzenia są Izba Handlowa w Madrycie i Izba Handlowa w Barcelonie. Zakres branżowy: odlewnictwo, [...]

7 lipca 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Jak finansować innowacje technologiczne?”. Spotkanie poświęcone będzie metodom finansowania inwestycji związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem innowacyjnych technologii. [...]

7 lipca 2016

Od 6 lipca do 31 października 2016 trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów: działanie 1.1 „Projekty B+R  przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój [...]

6 lipca 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem Ośrodka Enterprise Europe Netwrok przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wszystkie Newslettery dostępne są w zakładce Newsletter EEN.

5 lipca 2016

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako ośrodek innowacji uzyskała akredytację Ministerstwa Rozwoju na świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP. Usługi świadczone w ramach otrzymanej akredytacji to: Ocena efektywności ekonomiczno-finansowej innowacyjnych rozwiązań w firmach. Budowanie trwałych powiązań firm z ośrodkami B+R wraz [...]