Kontakt

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce
www.een.siph.com.pl www.een.net.pl

Tel i fax: +48 41 368 02 78
e-mail: een@siph.com.pl


Dorota Tekieli-Bisińska
Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Manager Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
e-mail: d_bisinska@siph.com.pl
Zarządzanie projektem, dobór źródeł finansowania, przedsiębiorczość, innowacje, transfer wiedzy, projekty międzynarodowe, analiza zarządzania innowacjami IMP3rove.

Sylwia Zieja

Sylwia Zieja
Główny Specjalista
Senior Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
e-mail: s_zieja@siph.com.pl

Internacjonalizacja, spotkania biznesowe, międzynarodowa baza ofert współpracy, HORYZONT 2020 i Instrument MŚP, analiza zarządzania innowacjami IMP3rove. Promocja i publikacje.


Marta Pawłowska

Marta Pawłowska
Główny Specjalista
Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
m_pawlowska@siph.com.pl

Badania, rozwój, transfer technologii i innowacje, optymalizacja procesów, business review oraz audyt technologiczny.


Emilia Sutowicz

Emilia Sutowicz
Główny Specjalista
Expert Ośrodka Enterprise Europe Network
Tel. +48 41 368 02 78
e_sutowicz@siph.com.pl

Międzynarodowa baza ofert współpracy, dostęp do finansowania- programy krajowe, transfer wiedzy, współpraca nauki z biznesem, SME Feedback.


DLasockaDorota Lasocka
Expert
Tel. +48 41 368 02 78
d_lasocka@siph.com.pl

Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorstw, współpraca z partnerami zagranicznymi, SME Feedback.

 

DSC_0020Aneta Malinowska
Junior Expert
Tel. +48 41 368 02 78
a_malinowska@siph.com.pl

Usługi informacyjne. Komunikacja i promocja.

 

bottom