7 sierpnia 2019

Dzień z Horyzontem 2020

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE zapraszamy na Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się 8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami wydarzenia są KPK PB UE oraz MNiSW. Partnerzy wydarzenia to: CZIiTT PW oraz Sieć KPK.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia będzie możliwość udziału w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

Jesienna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona filarom:
– wyzwania społeczne oraz
– wiodąca pozycja w przemyśle.

Szczegółowy program oraz informacje dot. rejestracji dostępne są na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020-3

bottom