30 lipca 2019

Zapraszamy na szkolenie i konsultacje pn. „Przedsiębiorca w Horyzoncie 2020. Aktualne możliwości finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o granty europejskie”.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w partnerstwie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, zaprasza przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na szkolenie i konsultacje pn. „Przedsiębiorca w Horyzoncie 2020”. Aktualne możliwości finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o granty europejskie”.

Szkolenie odbędzie się 17 września 2019 r. w godz. 11.00-15.00 w sali szkoleniowej hotelu Qubus Kielce, ul. Składowa 2.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi możliwościami finansowania i praktycznymi aspektami aplikowania o środki z Programu Horyzont 2020.  

Przedsiębiorcy będą mogli poznać typy projektów dostępnych w Programie, jak również zasady finansowania nowego instrumentu wsparcia pn. Europejska Rada ds. Innowacji. Eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawią praktyczne aspekty procesu aplikacji oraz realizacji projektów przez firmy, zaprezentują projekty już realizowane oraz omówią krajowy system wsparcia dla wnioskodawców H2020.   

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 6 września br. na niniejszym formularzu zgłoszeniowym:

Wypełnij formularz

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, które odbędą się bezpośrednio po szkoleniu.  

bottom