11 lipca 2019

Zaproszenia do składania wniosków w ramach działania przygotowawczego dla badań nad obronnością na rok 2019

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków, ujęte w programie prac dla działania przygotowawczego w zakresie badań nad obronnością (PADR) na rok 2019. Program został powołany jako jeden z programów pilotażowych Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) i stanowi instrument finansowania badań w celu zwiększenia integracji przemysłowego sektora obronnego w UE. Program ma duży wymiar gospodarczy i ukierunkowany jest na rozwój wspólnych europejskich projektów badawczych (R&T), które mają tworzyć wartość dodaną dla przemysłowego sektora obronnego. Program jest koordynowany przez Komisję Europejską, która upoważniła do jego implementacji Europejską Agencję Obrony (EDA).

Czytaj więcej>>> https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/chce-uczestniczyc-w-europejskich-projektach-obronnych

bottom