10 lipca 2019

Konkurs dla przedsiębiorstw z Polski wschodniej „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”

Do 29 sierpnia 2019 trwa nabór wniosków do konkursu w ramach Poddziałania 1.3.2  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Konkurs jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze województw Polski Wschodniej. Jest zachętą do współpracy między podmiotami. Celem konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką. Poprzez produkt sieciowy rozumie się gotową do sprzedaży połączoną w pakiet ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
– 250 mln. zł, w tym:
– 100 mln. zł na projekty zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad.

Wkład własny: od 20%

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 5 mln. zł

Szczegóły konkursu:

Konkurs trwa do 29 sierpnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Zapraszamy także do obejrzenia filmu dotyczącego konkursu: https://www.youtube.com/watch?v=nRJoYoRzxlM&feature=youtu.be

bottom