6 czerwca 2019

Konkurs na doradztwo dla MŚP z regionu świętokrzyskiego

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera, świadczy specjalistyczne usługi doradcze na rzecz podniesienia konkurencyjności firm na rynkach międzynarodowych.

Ośrodek ogłasza nabór dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego zainteresowanych zorganizowaniem indywidualnych, dopasowanych do potrzeb firmy, specjalistycznych warsztatów doradczych z ekspertem z zakresu:

DORADZTWO EKSPORTOWE:   
STRATEGIA EKSPORTOWA, ZAWIERANIE KONTRAKTÓW MIĘDZYNARDOWYCH

OPTYMALIZACJA i DIGITALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH i USŁUGOWYCH w oparciu o narzędzia LEAN MANUFACTURING: OPTYMALIZACJA – LEAN MANUFACTURING, DIGITALIZACJA- rozwiązania IT dla produkcji

CONTROLLING i FINANSE

Usługa jest w całości finansowana ze środków programu COSME i budżetu państwa.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2019. Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu mailowo na adres een@siph.com.pl lub faxem na nr 413680278.

Przebieg i zakres warsztatów zostanie indywidualnie opracowany dla każdej z firm, wyłonionych w konkursie. Termin organizacji doradztwa zostanie ustalony z poszczególnymi firmami. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

bottom