8 kwietnia 2019

Zewnętrzne źródła finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Zewnętrzne źródła finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 w godz. 12:30-14:30 w Hotelu Kongresowym w Kielcach, Aleja Solidarności 34 (sala audytorium).

Podczas spotkania omówione zostaną:

  1. Kluczowe elementy propozycji Komisji Europejskiej dla polityki spójności w nowym okresie programowania 2021-2027
  2. Dotacje bezzwrotne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw  w ramach działania 2.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  3. Dotacje dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach działań: 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z woj. Świętokrzyskiego. Zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym przyjmujemy do 11 kwietnia 2019, na adres mailowy een@siph.com.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

bottom