14 marca 2019

Konsultacje przepisów Unii Europejskiej dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zachęca do udziału w konsultacjach przepisów UE  dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii, wniosków, a w szczególności doświadczeń mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w łańcuchu dostaw Materiałów Przeznaczonych do Kontaktu z Żywnością (opakowania dla żywności, naczynia i przybory kuchenne, materiały wykorzystywane w profesjonalnych procesach produkcji, przygotowywania, przechowywania i dystrybucji żywności- zbiorniki, wagi, cysterny, maszyny pakujące itp., producenci materiałów wyjściowych, dystrybutorzy, laboratoria, podmioty świadczące usługi gastronomiczne).

Zebrane informacje, pozwolą Komisji Europejskiej lepiej poznać wpływ przepisów UE na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dołączonej Ankiecie, która poprzedzona jest krótkim wprowadzeniem. 

Po zakończeniu badania, na stronie  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/evaluation_en   zostanie opublikowane sprawozdanie zbiorcze z wszystkich działań konsultacyjnych z tej tematyki, w tym z niniejszego badania ankietowego.

Prosimy o wypełnienie dołączonej Ankiety i przesłanie jej na adres een@siph.com.pl do 25 kwietnia 2019 r. 

bottom