6 marca 2019

Zaproszenie do udziału w konferencji „Optymalizacja produkcji i zwiększenie rentowności firmy”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, jako Koordynator Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego – branża metalowo-odlewnicza, serdecznie zaprasza na:

II Regionalne Forum Branży Metalowo-Odlewniczej
Optymalizacja produkcji i zwiększenie rentowności firmy

które odbędzie się w dniu 27 marca br. w siedzibie Targów Kielce (ul. Zakładowa 1, hala E, sala E1) podczas XII edycji Targów STOM 2019.

W dobie nowoczesnych technologii, aby być liderem i utrzymywać przewagę konkurencyjną, firma musi ulegać ciągłym zmianom, nieustannie aktualizować wiedzę i podążać za światowymi trendami. Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wiąże się zatem z szeregiem wyzwań.

Podczas II Forum mówić będziemy o najważniejszych aktualnych trendach z zakresu controllingu optymalizacji produkcji, które wywierają istotny wpływ na wzrost rentowności i rozwój każdej nowoczesnej firmy. Prelegenci przybliżą uczestnikom kulturę ciągłego doskonalenia w oparciu o koncepcję LEAN Management oraz controlling finansowy, zaprezentowane zostanie studium przypadku eliminacji marnotrawstwa w firmie.

Ilość miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 roku, pod numerem telefonu 413680278, lub mailowo: een@siph.com.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Forum towarzyszyć będą spotkania kooperacyjne dla firm organizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network, na które serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów.

Rejestracja na spotkania b2b poprzez dedykowaną stronę na platformie b2match: https://stom2019.b2match.io/


bottom