27 lutego 2019

Ponad 2,5 mln zł udzielonych dotacji dla świętokrzyskich MŚP

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa udzieliła wsparcia ponad 250 przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm działających na obszarze miast Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Świętokrzyskim przedsiębiorcom dotychczas  udzielono dofinansowania w kwocie ponad 2.5 mln zł.

W ramach projektu  firmy mogą uzyskać do 80% kosztów podnoszenia kwalifikacji swojej kadry. Ze wsparcia realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową skorzystało już blisko 700 pracowników, którzy wzięli udział w  1472 szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych oraz usługach doradczych.

Firmy mogą wziąć udział w szkoleniach z różnorodnego zakresu tematycznego, podnoszące lub rozwijające kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zdobycie uprawnień lub kompetencji, w tym technicznych, językowych czy biznesowych. Najczęściej wybierane przez przedsiębiorców to:

szkolenia /kursy zawodowe

kosmetyczne * fryzjerskie * informatyczne * medyczne * budowlane * elektryczne * spawalnicze * cukiernicze * fotograficzne * i wiele, wiele innych

szkolenia wraz z uprawnieniami np. do:

prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń typu: koparki, dźwigi, obrabiarki CNC itp.

wykonywania zawodów: lakiernik, blacharz, piekarz, mechanik, stolarz, ślusarz itd., prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D1+E, i inne

specjalistyczne szkolenia dla:

informatyków * fizjoterapeutów * lekarzy * prawników * księgowych* doradców finansowych

z zakresu informatyki, fizjoterapii, zagadnień prawnych, usług medycznych, usług finansowych itp.

szkolenia językowe:

np. angielski, niemiecki, chiński,  z egzaminami i możliwością uzyskania certyfikatów.

Projekt „Operator usług rozwojowych dla MSP z obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna dostępnych w Bazie usług Rozwojowych BUR” realizowany jest od czerwca 2017 roku w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer infolinii 500 053 742, w biurze projektu w Kielcach lub biurze zamiejscowym w Starachowicach oraz na http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR

bottom