31 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w spotkaniach kooperacyjnych firm podczas targów dla branży metalowej i maszynowej STOM 2019, Kielce 27 marca 2019

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych firm w ramach targów STOM. Zachęcamy do umawiania spotkań z wystawcami i odwiedzającymi targi poprzez system b2match. W tym celu została przygotowana dedykowana strona na platformie b2match: https://stom2019.b2match.io/ . Spotkania będą odbywać się 27 marca 2019 (drugi dzień targów) w hali E, sala E3. Formuła krótkich 25 minutowych spotkań B2B. Spotkania wcześniej aranżowane, każda z uczestniczących firm otrzyma wcześniej plan spotkań.W

Spotkania kooperacyjne, określane także jako spotkania brokerskie, czy spotkania biznesowe to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych. Dobór partnerów i aranżacja spotkań są dokonywane na podstawie wcześniejszych zgłoszeń firm przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Dobór partnera do indywidualnych rozmów, aranżacja spotkań, opracowanie planu spotkań,
 • Miejsce spotkań i rozmów na terenie targów- wsparcie organizacyjne przed, podczas oraz po spotkaniach, organizacja spotkań, catering, sale wyposażone w laptopy z dostępem do internetu,
 • Bezpłatna obsługa tłumacza w trakcie spotkań,
 • Koszty udziału w spotkaniach brokerskich- udział jest bezpłatny. Firma nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w spotkaniach,
 • Organizator zapewnia wszystkim firmom, które zgłoszą udział w spotkaniach bezpłatne wejściówki na targi,
 • Wsparcie organizatora przed, podczas oraz po spotkaniu w zakresie sporządzenia oferty- pomoc w opracowaniu oferty, tłumaczenie oferty oraz opracowanie i druk pakietów informacyjno-promocyjnych z ofertami firm.                  

WAŻNE DATY:

 • 15 marca 2019 roku- zakończenie naboru zgłoszeń
 •  18-22 mraca 2019 roku– aranżacja spotkań
 • 27 marca 2019 roku– od 10:00 do 15:00 spotkania brokerskie

REJESTRACJA: https://stom2019.b2match.io

JĘZYK SPOTKANIA:

Polski, angielski

GRUPY DOCELOWE i ZAKRES BRANŻOWY:

Przedsiębiorstwa, instytucje, ośrodki badawcze działające w sektorach związanych z:

 • Maszyny, urządzenia i technologie do obróbki wiórowej
 • Maszyny, urządzenia i technologie do obróbki plastycznej
 • Maszyny, urządzenia i technologie do obróbki metali
 • Maszyny, urządzenia i technologie do obróbki termicznej
 • Obrabiarki CNC
 • Oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek
 • Roboty, automaty, linie technologiczne
 • Wycinarki laserowe, wykrawarki, prasa krawędziowa, nożyce gilotynowe
 • Spawanie, spawanie laserowe
 • Maszyny, urządzenia i materiały ścierne
 • Preparaty do obróbki: dodatki smarne, komponenty, chłodziwa, itp.
 • Usługi, serwis, remonty i modernizacje, maszyny używane
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe, technika pomiarowa i badanie materiałów
 • Kontrola jakości
 • Oprogramowanie CAD-CAM, wspomaganie komputerowe procesów obróbki metali
 • Wyposażenie fabryk i magazynów, urządzenia znakujące
 • Ochrona środowiska, recykling
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
 • Szkolenia, certyfikacja
 • Instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe
 • Narzędzia
 • Spawalnictwo

W związku z odbywającymi się w Targach Kielce Dniami Druku 3d w dniach 26-28 marca 2019 roku, zapraszamy do rejestracji udziału w spotkaniach biznesowych także firmy zainteresowane tą branżą.

MIEJSCE SPOTKANIA:

TARGI KIELCE, ul. Zakładowa 1

Spotkania odbędą się przy okazji  XII Targów Obróbki Blach i Cięcia STOM- BLECH&CUTTING, XII Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL , VI Targów Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER, XIV Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO, VI Targów Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY, XII Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON , XXVII Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, X Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, II Targi Elektroniki i Automatyki TEiA, XII Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL , VI Targów Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER, XIV Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO, VI Targów Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY, XII Targów Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON , XXVII Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, X Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, II Targi Elektroniki i Automatyki TEiA

ORGANIZATOR:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Targami Kielce i Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Współorganizatorzy:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank

Handwerk International Baden-Württemberg Enterprise Europe Network Baden-Württemberg

Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

KONTAKT:

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej: Sylwia Zieja, tel: 413680278, s_zieja@siph.com.pl; Dorota Lasocka, tel: 413680278, d_lasocka@siph.com.pl .

bottom