31 stycznia 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na Internacjonalizację MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu na „Internacjonalizację MŚP”. Wnioski będzie można składać od 28 lutego do 3 września 2019 r. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Przedsiębiorca może przeznaczyć dofinansowanie na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Szczegóły na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp

bottom