30 stycznia 2019

Konkursy na projekty inwestycyjne firm z woj. świętokrzyskiego w ramach funduszy unijnych w 2019 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego opublikował aktualny harmonogram konkursów na 2019 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie, w 2019 roku zostaną ogłoszone 3 konkursy w ramach działania 2.5 wsparcie inwestycyjne sektora MŚP:

I. Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2019 r.

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych.
  2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (zł): 50 000 000,00 zł* (Regionalna Pomoc Inwestycyjna)

II. Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2019 r.

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych.
  2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych
    nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (zł): 20 000 000,00 zł* (Pomoc de minimis do 200 000,00 EURO)

III. Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Planowany termin naboru wniosków: II kwartał 2019 r.

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

W ramach działania przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych.
  2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych
    nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (zł): 20 000 000,00 zł* (Pomoc de minimis do 200 000,00 PLN)

Szczegółowe informacje dostępne są w harmonogramie na stronie http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

bottom