9 stycznia 2019

Promocja firm polskich w Rosji

W ramach programu „Russia-Europe: Cooperation without Frontiers” Moskiewskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, partner sieci Enterprise Europe Network oferuje firmom zagranicznym promocję produktów i usług na terenie Rosji wśród:

– firm i odbiorców końcowych,

– rosyjskich regionalnych izb przemysłowo-handlowych,

– rosyjskich stowarzyszeń branżowych.

Roczna opłata za korzystanie z usług wynosi 500 Euro.

 

Więcej informacji na stronie www.regionomica-moscow.ru

 

Kontakt

Andrei Akopov / Андрей Грантович Акопов

General Director / Генеральный директор

„Regionomica” LLC / ООО „Региономика”

„Russia-Europe: Cooperation without Frontiers” Programme

+7916 636-14-13

regionomica@regionomica-moscow.ru

bottom