12 października 2018

Europejski Punkt Informacyjny IPR (IPR Helpdesk)- wsparcie w sprawach związanych z własnością intelektualną

Europejski Punkt Informacyjny IPR jest inicjatywą Komisji Europejskiej zapewniającą profesjonalne i darmowe doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej dla rzeczywistych i potencjalnych beneficjentów badawczo-naukowych projektów finansowanych ze środków unijnych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w międzynarodowy transfer technologii.

Jeśli potrzebujesz porady w kwestii związanej z prawem własności intelektualnej, chcesz zdobyć najnowsze informacje ze świata nauki, badań i rozwoju w Europie, bądź jesteś zainteresowany kursem o własności intelektualnej to zwracając się do Europejskiego Punktu Informacyjnego IPR trafiłeś pod właściwy adres.

Infolinia
Infolinia jest obsługiwana przez prawników z doświadczeniem w prawie własności intelektualnej. Oferuje  indywidualne doradztwo w kwestiach własności intelektualnej, opiniowanie wstępnych wersji umów konsorcyjnych, transferowych, bądź licencyjnych, klauzul prawnych i innych materiałów związanych z prawem własności intelektualnej. Eksperci w ciągu trzech dni roboczych przygotują i wyślą odpowiedź na zadane zapytanie.

Kampanie świadomościowe i szkolenia
Zespół Europejskiego Punktu Informacyjnego IPR uczestniczy w tematycznych konferencjach i sympozjach informując o swojej misji oraz organizuje indywidualne sesje treningowe, kursy i wykłady w dziedzinie własności intelektualnej na terenie całej Europy. Dużą popularnością cieszą się również seminaria internetowe – kursy prowadzone na żywo w sieci.

Publikacje i materiały informacyjne
Skrypty, autorskie zeszyty, czy analizy przypadków stanowią ważne źródło informacji o zagadnieniach dotyczących własności intelektualnej w biznesie oraz w projektach  badawczo-naukowych. Na stronie Europejskiego Punktu Informacyjnego IPR dostępna jest internetowa biblioteka dająca dostęp do użytecznych dokumentów związanych z tematyką własności intelektualnej, a w ukazującym się co kwartał biuletynie i cotygodniowych gazetkach można znaleźć informacje o najnowszych wydarzeniach w dziedzinie ochrony własności intelektualnej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Europejskim Punkcie Informacyjnym IPR odwiedź stronę European IPR Helpdesk https://www.iprhelpdesk.eu, bądź skontaktuj się bezpośrednio z zespołem Infolini:

Telefon: +352 25 22 33 333

Email: service@iprhelpdesk.eu

bottom