7 sierpnia 2018

Eksport krajów UE do Japonii- narzędzie Komisji Europejskiej

Nowe narzędzie opracowane przez Komisję Europejską pozwala zobaczyć jak kształtuje się eksport do Japonii dla każdego kraju UE, z wyszczególnieniem liczby przedsiębiorstw eksportujących, liczby miejsc pracy obsługiwanych przez eksport do Japonii, listę produktów eksportowanych z każdego państwa członkowskiego oraz inne statystyki dotyczące importu / eksportu.

Narzędzie dostępne jest pod adresem http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/

bottom