20 lipca 2018

UE i Japonia podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym

Podczas szczytu UE-Japonia w Tokio przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Donald Tusk i premier Japonii Shinzō Abe podpisali 17.07.2018 umowę o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią.
Jest to największa jak dotąd umowa handlowa wynegocjowana przez UE. Dzięki niej powstanie strefa wolnego handlu obejmująca ponad 600 mln osób.
Dzięki umowie zniesiona zostanie przeważająca większość sięgających łącznie 1 mld euro ceł, jakie corocznie muszą płacić unijne przedsiębiorstwa eksportujące do Japonii. Zniknie też szereg obowiązujących od wielu lat barier regulacyjnych. Umowa spowoduje też otwarcie japońskiego rynku, który obejmuje 127 mln konsumentów, dla kluczowych unijnych rolnych produktów eksportowych oraz zwiększy możliwości eksportowe UE w innych sektorach.
Umowa o partnerstwie gospodarczym wzmocni dodatkowo współpracę między Europą i Japonią w różnych obszarach i stanowić będzie potwierdzenie ich wspólnych dążeń do zrównoważonego rozwoju.
Ponadto po raz pierwszy zawarto w umowie specjalną deklarację w sprawie porozumienia klimatycznego z Paryża.
Najważniejsze elementy umowy Jeżeli chodzi o eksport produktów rolnych z UE, umowa:
– spowoduje zniesienie japońskich ceł na wiele rodzajów serów, np. gouda i cheddar (które obecnie wynosi 29,8 proc.) oraz na wina (obecnie średnio 15 proc.);
– umożliwi UE znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii; zaś w przypadku wieprzowiny handel mięsem przetworzonym zostanie w pełni zliberalizowany, a cło na import świeżego mięsa będzie niemal bliskie zeru;
– za pomocą tzw. oznaczeń geograficznych zapewni ochronę ponad 200 wysokiej jakości europejskich produktów rolnych w Japonii, a także ochronę wybranych japońskich oznaczeń geograficznych w UE
Umowa przewiduje też otwarcie rynków usług, w szczególności usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu. Ponadto:
– gwarantuje unijnym przedsiębiorstwom dostęp do wielkich rynków zamówień publicznych w 48 dużych japońskich miastach oraz usuwa bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych w istotnym z gospodarczego punktu widzenia sektorze kolejowym;
– uwzględnia kwestie szczególnie wrażliwe dla UE, na przykład w sektorze motoryzacyjnym, zapewniając siedmioletnie okresy przejściowe przed zniesieniem ceł.
Umowa zawiera kompleksowy rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi. Określa najwyższe standardy ochrony pracy, bezpieczeństwa, środowiska i konsumentów oraz wzmacnia działania UE i Japonii w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu, a także w pełni zabezpiecza usługi publiczne
Umowa musi teraz zostać ratyfikowana przez Parlament Europejski oraz Zgromadzenie Narodowe Japonii, po czym będzie mogła wejść w życie w 2019 r

 

 

Źródło: europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_pl.pdf

bottom