10 lipca 2018

Do 31 lipca startupy mogą aplikować do programu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Do 31 lipca startupy mogą aplikować do programu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe

Trwa etap zgłaszania firm do XIX edycji programu dedykowanego najszybciej rozwijającym się spółkom technologicznych w Europie Środkowej. Celem rankingu jest promowanie tych biznesów, które wyróżniają się dynamiką wzrostu na tle konkurencji z regionu CE. Polskie spółki tradycyjnie już zajmują w nim wysokie pozycje. Wśród dotychczasowych laureatów rankingu wymienić należy m.in. CD Project, eCard, Livechat oraz Pracuj.pl.

Ranking nie jest jednak skierowany jedynie do największych graczy. Podstawową cechą braną w nim pod uwagę jest tempo wzrostu rocznych przychodów operacyjnych. Oprócz kategorii głównej Technology Fast 50 w ramach programu wprowadzone są też dwie podkategorie Wschodzące Gwiazdy (dedykowana młodym spółkom) i Wielka Piątka (stworzona z myślą o weteranach – firmach z niższą dynamiką wzrostu, ale dużym wzrostem przychodów). Ponadto, organizatorzy przewidują w tym roku przyznanie dwóch nagród specjalnych: Social Impact Award oraz Most Disruptive Innovation. W przypadku drugiej z nagród nie brany pod uwagę jest wiek firmy ani jej przychody, a jedynie technologia, która ma potencjał by zrewolucjonizować rynek.

Każda spółka ubiegająca się o udział w programie w głównej kategorii Technology Fast 50 musi spełniać następujące kryteria:

– działać na rynku od co najmniej czterech lat, czyli co najmniej od 31 grudnia 2013 r.;

– osiągać przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro w roku 2014, 2015, 2016 oraz przychód w roku bieżącym (2017) nie mniejszy niż 100 tys. euro;

– posiadać siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia);

– być firmą technologiczną, a jej działalność musi zawierać się w jednej z kategorii: komunikacja, ochrona środowiska, fintech, sprzęt komputerowy, ochrona zdrowia i nauki

medyczne, media i rozrywka, produkcja oprogramowania;

– być właścicielem praw własności intelektualnej lub zastrzeżonej technologii* sprzedawanych klientom w produktach, generujących większość przychodów operacyjnych spółki;

– posiadać strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.

Do kategorii „Wschodzące Gwiazdy” należą stosunkowo „młode” firmy, które nie spełniają warunku prowadzenia działalności przez okres co najmniej czterech lat, określonego dla kategorii głównej. Aby móc uczestniczyć w programie firma musi działać na rynku jednak nie krócej niż trzy lata, a także osiągać przychody powyżej 30 tys. euro w każdym rozpatrywanym roku (2015 – 2017).

W kategorii „Wielka Piątka” uwzględnia się duże, szybko rozwijające się spółki, które na przestrzeni ostatnich czterech lat zanotowały wyjątkowo wysoki wzrost przychodów. Spółki te muszą spełnić te same kryteria, co współzawodnicy z kategorii głównej, z wyjątkiem poziomu przychodów w ostatnim analizowanym roku (2017), który musi przekraczać 25 mln euro.

W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana również nagroda Most Disruptive Innovation. Otrzymać ją może firma, której technologie, produkt lub usługi, mają potencjał, aby wywrzeć rewolucyjny wpływ na rynek. W ubiegłej edycji uhonorowano serbską spółkę DADANCO Europe, dostawcę energooszczędnych technologii grzewczych i wentylacyjnych.

Nowym elementem tegorocznej edycji rankingu jest nagroda specjalna Social Impact Award. Nagroda została wprowadzona z myślą firmach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na społeczności i środowisko.

Do konkursu zgłaszać się można poprzez stronę http://www.deloitte.com/fast50ce. Na stronie są również dostępne informacje nt. kategorii i kryteriów rankingu oraz najważniejsze dane dotyczące poprzedniej edycji rankingu.

 

Źródło: http://startuppoland.org/dolacz-do-grona-najszybciej-rozwijajacych-sie-spolek-technologicznych-w-europie-srodkowej/

bottom