8 czerwca 2018

Zasady pochodzenia towarów przy eksporcie poza UE – konsultacje

Komisja Europejska przy okazji prac nad narzędziem online do sprawdzenia czy dany przedsiębiorca może skorzystać z zapisów umów o wolnym handlu zawartych pomiędzy UE a innymi krajami/blokami krajów (np. CETA) prowadzi konsultacje na temat zasad pochodzenia towarów przy eksporcie poza rynek wspólnotowy.

Opinia przedsiębiorców jest dla Komisji bardzo ważna. Dzięki takim głosom tworzone prawo i narzędzia wspierające mogą być bardziej dostosowane do potrzeb MŚP. Zachęcamy do wypełnienia ankiety (w języku angielskim).

ANKIETA

bottom