13 kwietnia 2018

Szybka ścieżka- dotacje dla firm. Bezpłatne szkolenie

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza do udziału w szkoleniu „Szybka ścieżka- dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa”.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój,  Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. szybka ścieżka. Omówione zostaną warunki udziału w konkursach, kryteria formalne, zasady tworzenia projektów oraz praktyczne wskazówki dla firm planujących aplikowanie.

Szkolenie poprowadzi Pan Stanisław Rogoziński, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym aplikowaniu o środki w ramach konkursów NCBR, PARP oraz programów ramowych UE. Zajmuje się projektami związanymi z transferem technologii oraz interim managementem. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy dla firm z wielkiej czwórki, funduszy VC oraz organizacji badawczych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Best Western Grand Hotel, Kielce, ul. Sienkiewicza 78 sala Jodłowa, w godzinach 9:30-15:15.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli firm MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, innowatorów, wynalazców i naukowców.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 20 kwietnia 2018 na załączonym formularzu zgłoszeniowym e-mailem: een@siph.com.pl lub faxem na numer 41 368 02 78.

 

Program i formularz zlgoszeniowy

bottom