7 lutego 2018

Duże zainteresowanie refundacją kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w Ostrowcu Św.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowanym w dniu 6 lutego 2018 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyło ponad 50 osób.

Pani Dorota Tekieli – Bisińska – Dyrektor Enterprise Europe Network przy SIPH przybliżyła zebranym zasady dofinansowania kosztów szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa oraz studiów podyplomowych dla pracowników, przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych.

Maksymalnie można uzyskać 80% refundacji kosztów usług zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. Dofinansowanie uzyskać można po podpisaniu umowy pomiędzy przedsiębiorcą a operatorem środków – SIPH w formie zwrotu części faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych faktur i rachunków.

W drugiej części spotkania p. Anna Jaworska z SIPH przedstawiła działanie portalu internetowego Bazy Usług Rozwojowych – jak wyszukiwać konkretne szkolenia lub firmy szkoleniowe, jak zapoznać się z ofertami szkoleń i kursów oraz sprawdzać jakość usług oferowanych przez daną firmę.

Po spotkaniu był czas na indywidualne konsultacje z przedstawicielkami SIPH i konkretne pytania dotyczące projektu.

 

Telewizja ostrowiecka – 6.02.2018

https://www.youtube.com/watch?v=26tidY7dejI

bottom