1 lutego 2018

Wyjazdowa misja gospodarcza do Kanady i USA – nabór otwarty

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach uprzejmie informuje o otwartym naborze wniosków na wyjazdową misję gospodarczą do Kanady i USA, w terminie 1-7 maja 2018 r. dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (6 miejsc) działających w sektorach: spożywczo-przetwórczym i turystyki uzdrowiskowej.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu, organizacji spotkań B2B.

Przewidywana liczba miejsc: 6 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 9.02.2018r. do godz. 15.00

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Polityki Regionalnej: anna.braun@sejmik.kielce.pl w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza do Kanady i USA 2018

Szczegóły oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: http://coi.sejmik.kielce.pl/pl/473-Wyjazdowa_misja_gospodarcza_do_Kanady_i_USA___nabor_otwarty.html

bottom