12 stycznia 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego powołał Rzecznika Funduszy Europejskich

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został powołany Rzecznik Funduszy Europejskich.

Zachęcamy Państwa do przedstawienia swoich propozycji usprawnień, a także przekazywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji RPOWŚ.

Kto może przekazać zgłoszenie

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

1) pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)

  • listownie na adres:

Rzecznik Funduszy Europejskich

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,

  • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 na adres

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce,

2) elektronicznie na adres e-mail: rfe@sejmik.kielce.pl (041) 342–17–64

3) osobiście w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu telefonicznym (41) 342-17-64 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Rzecznikiem Funduszy Europejskich został Pan Grzegorz Ślusarczyk, który posiada wieloletnie  doświadczenie  w zakresie realizacji projektów unijnych.

 

Źródło: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1856-rzecznik-funduszy-europejskich

bottom