29 grudnia 2017

Scale – Up South Poland- wyniki naboru firm

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny złożonych wniosków, do udziału w projekcie Scale – Up South Poland została zakwalifikowana firma Pub4Social sp. z o.o. Projekt zakłada wsparcie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów w rozwoju i internacjonalizacji działalności. Do projektu zostało wybranych 12 firm z 4 województw (świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie). Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w kluczowych obszarach:

  • cykl profilowanych szkoleń (własność intelektualna, podatki w transakcjach międzynarodowych, internacjonalizacja, pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności),
  • coaching i mentoring – profesjonalne doradztwo z zakresu pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł – fundusze unijne, prywatni inwestorzy, Venture Capital, Business Angels,
  • możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku,
  • wsparcie profesjonalistów oraz dostęp do narzędzi Enterprise Europe Network w zakresie internacjonalizacji i innowacji.

Na liście rezerwowej znalazły się firmy: ASECon- Michał Majka, CABIOMEDE sp. z o.o., B11 sp. z o.o., Kierunek Francja Gildas Malandain, GMP Transporti Sp. z o.o. Sp. K.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez wybraną firmę, pierwsza firma z listy rezerwowej ma szansę wziąć udział w projekcie.

Program Scale – Up South Poland jest pilotażowym działaniem Komisji Europejskiej realizowanym przez konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa.

bottom