2 października 2017

Nabór firm zainteresowanych udziałem w projekcie wspierającym internacjonalizację

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prowadzi nabór firm zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych usług wspierających wejście firmy na rynki zagraniczne: szkolenia, coaching, mentoring oraz możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku.

Grupa docelowa:

  • firmy działające nie dłużej niż 5 lat, zarejestrowane na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz
  • firmy posiadające innowacyjny produkt/usługę, z potencjałem na rozwój międzynarodowy

W ramach projektu firma otrzyma:

  • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na działalność międzynarodową- finansowanie działalności międzynarodowej, ochrona własności intelektualnej, podatki w transakcjach międzynarodowych
  • coaching i mentoring profesjonalnych ekspertów, praktyków biznesowych
  • dostęp do narzędzi sieci Enterprise Europe Network wspierających internacjonalizację
  • możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie jest związany z udzieleniem pomocy de minimis ani innej pomocy publicznej.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres een@siph.com.pl do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Zieja, e_mail: s_zieja@siph.com.pl tel: 413680278

 

Formularz zgloszeniowy

Ulotka Scaleup

 

Scale – Up South Poland- wyniki naboru firm

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny złożonych wniosków, do udziału w projekcie Scale – Up South Poland została zakwalifikowana firma Pub4Social sp. z o.o. Projekt zakłada wsparcie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów w rozwoju i internacjonalizacji działalności. Do projektu zostało wybranych 12 firm z 4 województw (świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie). Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w kluczowych obszarach:

  • cykl profilowanych szkoleń (własność intelektualna, podatki w transakcjach międzynarodowych, internacjonalizacja, pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności),
  • coaching i mentoring – profesjonalne doradztwo z zakresu pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł – fundusze unijne, prywatni inwestorzy, Venture Capital, Business Angels,
  • możliwość dofinansowania udziału w zagranicznej konferencji/targach w 2018 roku,
  • wsparcie profesjonalistów oraz dostęp do narzędzi Enterprise Europe Network w zakresie internacjonalizacji i innowacji.

Na liście rezerwowej znalazły się firmy: ASECon- Michał Majka, CABIOMEDE sp. z o.o., B11 sp. z o.o., Kierunek Francja Gildas Malandain, GMP Transporti Sp. z o.o. Sp. K.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez wybraną firmę, pierwsza firma z listy rezerwowej ma szansę wziąć udział w projekcie.

Program Scale – Up South Poland jest pilotażowym działaniem Komisji Europejskiej realizowanym przez konsorcjum Enterprise Europe Network Polska Południowa.

 

Scale up

Projekt „Support young innovative companies from Southern Poland in scaling-up their activities in the Single Market” jest finansowany ze środków programu COSME

bottom