14 czerwca 2017

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, poświęcone tematyce eksportowej

13 czerwca 2017 r. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zorganizował spotkanie przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, z przedstawicielami i ekspertami Ministerstwa Rozwoju.

Spotkanie poświęcone było tematyce eksportowej. Podczas spotkania omówione zostały problemy polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne oraz bariery w dostępie do rynków międzynarodowych. Spotkanie było także okazją do wskazania najbardziej oczekiwanych form wsparcia dla polskich firm w procesie internacjonalizacji.

W spotkaniu wzięli udział eksperci i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pani Prof. Zofia Wysokińska– Główny Ekspert ds. eksportu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Krzysztof Partyka– Radca Ministra Rozwoju oraz Pan Zdzisław Wojtasik reprezentujący Biuro Promocji i Informacji Gospodarczych Pegaz.

DSC_0005

DSC_0015

DSC_0021

DSC_0027

bottom