12 czerwca 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń

Uprzejmie informujemy, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosiła w trybie ciągłym nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników firm.

Dofinansowanie w wysokości do 80% można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Kwota dofinansowania dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć 6000 zł oraz 60 000 zł dla przedsiębiorstwa na cały okres realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania na stronie www.siph.com.pl Przyjmowanie wniosków:

Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP) – Starachowice 27-200, ul. Radomska 29,

telefon +48 500 053 742,

e-mail: star.bur@siph.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel. 41 368 02 78 bp.bur@siph.com.pl

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) dla pozostałych przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, więcej informacji: BIZNES ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz http://opiwpr.org.pl

bottom